ศูนย์การเรียนรู้วัยเพชร ตำบลจริม เทอม2 สัปดาห์ที่ 6 ได้มีการเรียนรู้ในการฝึกเคลื่อนไหวทางร่างกายของผู้สูงอายุและการฝึกออกกำลังของนักเรียนผู้สูงอายุ

IMG 9789

IMG 9793

IMG 9801

IMG 9805

IMG 9807

IMG 9817

IMG 9837

IMG 9857

IMG 9867