วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการชวนกันเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ
เพื่อส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนสืบไป
ณ วัดท่าแฝก หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ตำบลจริม

IMG 9607

IMG 9618

IMG 9625

IMG 9636

IMG 9637

IMG 9646

IMG 9656

IMG 9660