รูป
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลจริม
139 หมู่ที่ 5 ตำบลจริม
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
055-818044
โทรสาร:
055-818044
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก