แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนการดำเนินงาน ปี2562 แก้ไข ฉบับที่ 3

แผนการดำเนินงาน ปี2562 แก้ไข ฉบับที่ 4

 

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ แรก)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

 

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558