ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ แรก)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แผนดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่1

แผนดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนดำเนินงาน ปี2562 แก้ไข ฉบับที่ 3

แผนดำเนินงาน ปี2562 แก้ไข ฉบับที่ 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปีงบ 2562