แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลจริม (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560