รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลจริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลจริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลจริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจบริการเทศบาลตำบลจริม  ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบสอบถามออนไลน์)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลจริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการขยายเขตและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ/ขออนุญาตใช้น้ำประปา/ขออนุญาตก่อสร้าง/ขออนุญาตขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1