ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

----------------------------------------------------------------------------------------------

งานพัฒนารายได้ ปี 2563

    *งานทะเบียนราษฎร ปี 2563 ไตรมาส 1

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 ไตรมาส 2

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 ไตรมาส 3

    *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

    *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2563 ไตรมาส1

    *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2563 ไตรมาส2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

    * งานพัฒนารายได้ ปี 2562

    *งานทะเบียนราษฎร ปี 2562 ไตรมาส 1

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2562 ไตรมาส 2

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2562 ไตรมาส 3

   * รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2562

   *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ประจำปี-พ.ศ.-2562

   *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย-ประจำปี-พ.ศ.-2561

  *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2561

  *งานทะเบียนราษฎร ปี 2561